Ηλεκτρικά Οχήματα

Η ομάδα της DWWC εξειδικεύεται στην εισαγωγή Ηλεκτρικών Οχημάτων (EVs)

Η εμπειρία μας στην εισαγωγή και αντιπροσώπευση αυτών των καινοτόμων οχημάτων στην Ελληνική αγορά μας καθιστά ξεχωριστούς σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
  • Η εταιρεία μας προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών για να διευκολύνει τη διαδικασία εισαγωγής και τη διάθεσή τους στην αγορά μέχρι και την κυκλοφορία τους.
  • Εξασφαλίζουμε ότι πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά πρότυπα.

Διεθνής Μεταφορά

Η ομάδα μας χειρίζεται την ασφαλή μεταφορά των Ηλεκτρικών Οχημάτων σας από το εξωτερικό στον επιθυμητό προορισμό σας.

Εκτελωνισμός

Διεκπεραιώνουμε τις περίπλοκες διαδικασίες στο τελωνείο εκ μέρους σας, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και ανενόχλητη διαδικασία εισαγωγής.

Εγγραφή - Συμμόρφωση

Διευκολύνουμε την έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής στα Ελληνικά μητρώα οχημάτων, εξασφαλίζοντας ότι αυτά είναι σε συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα οχήματα είναι έτοιμα για κυκλοφορία.

Με τις υπηρεσίες μας, η εισαγωγή των Ηλεκτρικών Οχημάτων σας γίνεται μια ομαλή και απαλλαγμένη από άγχος διαδικασία.