Τηλεφωνικά Κέντρα

Η DWWC GROUP με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, έχει σχεδιάσει ένα σύνολο υπηρεσιών ώστε να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο της επαφής του πελάτη με τον καταναλωτή.

(customer acquisition and retention services, customer care services, research services, call center support services)

- Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Λειτουργία 24/365
 • Πολύγλωσσες υπηρεσίες
 • Δυνατότητες Live Agent και IVR
 • Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)
 • Προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης και αναφοράς
 • Σχέδια υποδομής πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών CoB για όλα τα τηλεφωνικά κέντρα
 • ΚΡΙ (κόστος, παραγωγικότητα, επίπεδο εξυπηρέτησης, διαχείριση κλήσεων)
 • Μετρήσεις απόδοσης εργαζομένων, διαδικασίες αξιολόγησης και ενδυνάμωσης

Οι υπηρεσίες του τηλεφωνικού κέντρου επικοινωνίας της DWWC GROUP πληρούν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001, ISO 27001 καθώς συμμορφώνονται πλήρως με τους ευρωπαικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν τον ευρύτερο κλάδο.

Μέσω των υπηρεσιών του τηλεφωνικού κέντρου επικοινωνίας της DWWC GROUP και των συμπληρωματικών υπηρεσιών που αναθέτονται σε εξωτερικούς συνεργάτες, οι πελάτες είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους marketing που έχουν θέσει όπως:

 • Βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών
 • Βελτιστοποίηση σχέσεων με τους πελάτες
 • Εξατομικευμένη επικοινωνία
 • Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας προιόντος σε υπάρχουσες και νέες αγορές
 • Αύξηση πωλήσεων
 • Δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
Η DWWC με τεχνογνωσία και αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών, διατηρεί ανταγωνιστική θέση στην αγορά εξυπερωτώντας με επιτυχία τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.